Билтен

Да добивате најновите вести од програмата, ве молиме внесете ја вашата e-mail.

Примерни досиеја (PRAG)

27.01.16 | Примерни досиеја (PRAG)

Нова верзија на PRAG за 2016 година - кратко резиме

Новата верзија на Практичниот водич за договорни процедури за надворешните активности на ЕУ (PRAG) за 2016 година стапи во сила на 15.01.2016 година. Краткото резиме на промените во верзијата на PRAG можете да го најдете...

18.01.16 | Begin

Нова верзија на PRAG

Почитувани бенефициенти, Ве известуваме дека од 15 јануари 2016 година во сила е новата верзија на PRAG Новата верзија на PRAG може да ја најдете...

24.07.15 | Begin

Нова верзија на PRAG

Почитувани бенефициенти, Ве известуваме дека од 15 јули 2015 година во сила е новата верзија на PRAG Новата верзија на PRAG може да ја најдете...

02.10.14 | Begin

Пример за пополнување на тендерската документација

Поради идентификуваните грешки и пропусти од страна на Управувачкиот орган во процесот на верификација на тендерски процедури за услуги со еден понудувач, Заедничкиот технички секретаријат изготви пример на тендерско досие. Ова досие не е...

07.04.14 | Begin

Нова верзија на PRAG

Почитувани бенефициенти, Ве известуваме дека од 04 април 2014 година во сила е новата верзија на PRAG Новата верзија на PRAG може да ја најдете ТУКА...

04.10.11 | Примерни досиеја (PRAG)

Градежни работи_Competitive negotiation procedure/Local open

04.10.11 | Примерни досиеја (PRAG)

Набавка_Single Tender Procedure

04.10.11 | Примерни досиеја (PRAG)

Набавка_Competitive Negotiation Procedure

04.10.11 | Примерни досиеја (PRAG)

Услуга_Single Tender Procedure

04.10.11 | Примерни досиеја (PRAG)

Услуга_Competitive Negotiation Procedure