Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Примерни досиета (PRAG)

27.01.16 | Примерни досиета (PRAG)

Нова версия на PRAG за 2016 г. - кратко резюме

Новата версия на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG) за 2016 г. влезе в сила на 15.01.2016 г. Кратко резюме на промените във версията на PRAG можете да...

18.01.16 | Начало

Нова версия на PRAG

Уважаеми бенефициенти, Уведомяваме Ви, че считано от 15 януари 2016 е в сила нова версия на PRAG. Новата версия на PRAG можете да намерите...

24.07.15 | Начало

Нова версия на PRAG

Уважаеми бенефициенти, Уведомяваме Ви, че считано от 15 юли 2015 е в сила нова версия на PRAG. Новата версия на PRAG можете да намерите...

02.10.14 | Начало

Примерно тръжно досие

С оглед на грешките и пропуските, установени от Управляващия орган в процеса на проверка на опростени процедури за услуги, Съвместният технически секретариат изготви примерно тръжно досие. Ползването на това тръжно досие не е задължително, но то ще...

07.04.14 | Начало

Нова версия на PRAG

Уважаеми бенефициенти, Уведомяваме Ви, че считано от 4 април 2015 е в сила нова версия на PRAG. Новата версия на PRAG можете да намерите...

04.10.11 | Примерни досиета (PRAG)

Строителство - Competitive negotiation procedure/Local open

04.10.11 | Примерни досиета (PRAG)

Доставка - Competative Negotiation Procedure

04.10.11 | Примерни досиета (PRAG)

Услуга - Competative Negotiation Procedure