Билтен

Да добивате најновите вести од програмата, ве молиме внесете ја вашата e-mail.

Нова верзија на PRAG за 2016 година - кратко резиме

27.01.16 | Примерни досиеја (PRAG)

Новата верзија на Практичниот водич за договорни процедури за надворешните активности на ЕУ (PRAG) за 2016 година стапи во сила на 15.01.2016 година.

Краткото резиме на промените во верзијата на PRAG можете да го најдете ТУКА.