Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Други

17.07.14 | Начало

Декларация за липса на конфликт на интереси

УКАЗАНИЯ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО“, УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/НАЦИОНАЛЕН ПАРТНИРАЩ ОРГАН/НАЦИОНАЛНО ЗВЕНО ЗА КОНТАКТ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2007-2013 ОТНОСНО ДЕКЛАРИРАНЕТО...

11.11.13 | Начало

Документи към договора за субсидия по 3та покана

Във връзка с подготовка на договорите за субсидия по Третата покана, следните документи следва да бъдат представени в Управляващия Орган

Други

Контакти на потенциални партньори от България и Македония

Контакти на потенциални партньори от България (89 KB) Контакти на потенциални партньори от Македония (103.5...

21.12.09 | Други

Презентации от проведени обучения

Обучение на потенциални бенефициенти „Изпълнение, административно и финансово управление на проекти по ТГС ИПП" - 20 ноември 2009 г. 01_Project_plan_BG.pdf (201.09 KB) 02_Fin_part_BG.pdf (382.29 KB) 03_Monitoring___Risk_Assessment_BG.pdf (582.47...