Kалендар

октомври 2022
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Обществени поръчки

23.02.16 | Начало

Въпроси и отговори, касаещи тръжна процедура за избор на външен консултант за “Извършване на оценка на въздействието на Програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България за програмен период 2007 – 2013 г.“ Реф. №: 2007CB16IPO006-TA-2016-1, 2007CB16IPO007-TA-2016-1, 2007CB16IPO008-TA-2016

Министерството на регионалното развитие, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” публикува отговори на постъпилите в определения срок въпроси от потенциални оференти в обявената на 02.02.2016г. тръжна процедура...

04.02.16 | Обществени поръчки

Поръчка за предоставяне на услуги за организиране на събития

Обява за участие в обществена поръчка за предоставяне на услуги за „Организиране на събития по ИПП/ ИНТЕРРЕГ ИПП Програмите за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия, Република България и бивша...

02.02.16 | Начало

„Извършване на оценка на въздействието на резултатите по програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Сърбия, България – Македония, България – Турция 2007-2013“

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, в качеството на Управляващ орган по програмите за териториално сътрудничество в които Република България участва,...

26.01.16 | Обществени поръчки

Доставка на материали за популяризиране на ИНТЕРРЕГ програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България

Въпроси и отговори за тръжна процедура "Доставка на материали за популяризиране на ИНТЕРРЕГ програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България" Лот 1 -...

12.01.16 | Обществени поръчки

Доставка на материали за популяризиране на ИНТЕРРЕГ програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ обявява тръжна процедура за Доставка на материали за популяризиране на ИНТЕРРЕГ програмите за трансгранично...

30.09.15 | Начало

Прекратяване на тръжна процедура за услуга

Избор на експерти за извършване на техническа оценка и оценка на качеството на получените проектни предложения в рамките на поканите за представяне на проекти по Програмите за трансгранично сътрудничество 2014-2020 между Република България и Република Сърбия, Република България и бивша Югославска Република Македония и Република България и Република Турция, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ, публикувана на 02.07.2015 г.

24.08.15 | Обществени поръчки

Промяна на крайния срок на процедура за набиране на оферти

Главна Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, променя крайния срок за набиране на оферти за предоставяне на услуга: „Разработване, развитие и поддръжка...

20.08.15 | Обществени поръчки

Обществена поръчка за предоставяне на услуги за разработване, развитие и поддръжка на електронни портали за обмен на данни с бенефициентите и системи за управление на програмите за териториално сътрудничество, управлявани от Република България, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ

Главна Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството,обявява покана за набиране на оферти за предоставяне на услуга: „Разработване, развитие и поддръжка на...

02.07.15 | Обществени поръчки

Обява за участие в обществена поръчка за предоставяне на услуги

Обява за участие в обществена поръчка за предоставяне на услуги за „Избор на експерти за извършване на техническа оценка и оценка на качеството на получените проектни предложения в рамките на поканите за представяне на проекти по Програмите...

01.06.15 | Начало

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА

Избор на експерти за извършване на техническа оценка и оценка на качеството на получените проектни предложения в рамките на поканите за представяне на проекти по Програмите за трансгранично сътрудничество 2014-2020 между Република България и Република Сърбия, Република България и бивша Югославска Република Македония и Република България и Република Турция, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ

Обявление за прекратяване на обществена поръчка: doc.gifa5a_cancnotice_en.doc (33.5 KB)


20.04.15 | Обществени поръчки

Допълнени въпроси и отговори по тръжна процедура за организиране на събития

Допълнените въпроси и отговори по общественате поръчка за предоставяне на услуги за „Организиране на три публични събития, имащи за цел насърчаване на европейското териториално сътрудничество по Програмите за трансгранично сътрудничество между...

06.04.15 | Обществени поръчки

Обществена поръчка за предоставяне на услуги за избор на експерти за извършване на техническа оценка и оценка на качеството на проектни предложения

Обява за участие в обществена поръчка за предоставяне на услуги за „Избор на експерти за извършване на техническа оценка и оценка на качеството на получените проектни предложения в рамките на поканите за представяне на проекти по Програмите...

25.03.15 | Обществени поръчки

Oбществена поръчка за предоставяне на услуги за организиране на събития

Обява за участие в обществена поръчка за предоставяне на услуги за „Организиране на три публични събития, имащи за цел насърчаване на европейското териториално сътрудничество по Програмите за трансгранично сътрудничество между Република България...

19.02.15 | Начало

TENDER FOR SUPPLY OF IT EQUIPMENT UNDER IPA CROSS-BORDER PROGRAMMES, MANAGED BY THE REPUBLIC OF BULGARIA

Lot 1 - 2007CB16IPO006-TA-2015-1 (Supply of IT equipment under the Bulgaria-Serbia IPA Cross-border Programme) Lot 2 - 2007CB16IPO007-TA-2015-1 (Supply of IT equipment under the Bulgaria-the Former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross-border...
   12 > >>