Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

3-та покана

03.12.14 | Начало

Актуализиран списък на договори за субсидиране, отпуснати в рамките на третата покана за представяне на предложения Реф. N-2007CB16IPO007-2012 -3 стартирана на 03-ти декември 2012

Актуализирания списък на договори за субсидиране, отпуснати в рамките на третата покана за представяне на предложения Реф. N-2007CB16IPO007-2012 -3 стартирана на 03-ти декември 2012 може да намерите...

12.09.14 | Начало

Обучение за македонски бенефициенти, чиито проекти са допълнително финансиран по третата покана в Струмица

На 11 септември 2014 г. в Струмица, се проведе обучение за изпълнението на допълнително финансирани проекти за македонски бенефициенти по третата покана за подбор на проекти, съ - финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ,...

11.09.14 | Начало

Обучение за българските бенефициентите чиито проекти допълнително са финансирани в рамките на Трета покана

На 11септември 2014 г. в Съвместния Технически Секретариат в Кюстендил се проведе обучение за българските бенефициентите , чиито проекти допълнително са финансирани в рамките на Трета покана за проектни предложения, съ- финансирани от Инструмента...

22.07.14 | Начало

Актуализиран списък на договори за субсидиране, отпуснати в рамките на третата покана за представяне на предложения Реф. N-2007CB16IPO007-2012 -3 стартирана на 03-ти декември 2012

Актуализирания списък на договори за субсидиране, отпуснати в рамките на третата покана за представяне на предложения Реф. N-2007CB16IPO007-2012 -3 стартирана на 03-ти декември 2012 може да намерите...

21.05.14 | Начало

Обучение за бенефициентите чиито проекти допълнително са финансирани в рамките на Трета покана

На 21 май 2014 г. в Съвместния Технически Секретариат в Кюстендил се проведе обучение за бенефициентите , чиито проекти допълнително са финансирани в рамките на Трета покана за проектни предложения, съ- финансирани от Инструмента за...

24.01.14 | Начало

Проведено обучение по Третата покана за българските бенефициенти

На 23 януари 2014 г. в Съвместния Технически Секретариат в Кюстендил се проведе обучение на български език за бенефициентите , чиито проекти са финансирани в рамките на Трета покана за проектни предложения, съ- финансирани от Инструмента...

16.01.14 | Начало

Обучение на българските бенефициентите от Третата покана

Съвместният Технически Секретариат по ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество между България – Македония, в сътрудничество с Главна дирекция " Управление на трансграничното сътрудничество" при Министерството на регионалното развитие...

08.01.14 | Начало

Проведено обучение по Третата покана в Струмица

На 20 декември 2013 г. в град Струмица, Македония се проведе обучение за изпълнение на финансираните проекти за македонските бенефициенти по Третата покана по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония, съ-финансирана...

19.02.13 | 3-та покана

Въпроси и отговори по Третата Покана за набиране на проектни предложения

Публикувани са въпроси и отговори по Третата Покана за набиране на проектни предложения.

24.01.13 | Новини

Български и македонски бенефициенти обмениха идеи на ФОРУМ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

На 23 януари 2013 г. в град Струмица, Македония се проведе Форум за Партньорство по Третата покана за набиране на предложения

22.01.13 | Новини

Близо 270 потенциални бенефициенти се обучаваха в подготовка на проекти по Третата Покана

На 16 януари 2013 г. в гр. Благоевград при силен интерес се проведе обучение на потенциални бенефициенти

15.01.13 | Начало

ФОРУМ ЗА ПАРТНЬОРСТВО по Третата покана

На 23 Януари 2013 г. в град Струмица, Македония ще се проведе Форум за партньорство

10.01.13 | Новини

ВАЖНО!!!НОВА ВЕРСИЯ НА ФОРМУЛЯРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ!!!

Днес, 10 ЯНУАРИ 2013г. (четвъртък), е публикувана нова версия на Формуляра за кандидатстване (ФК) по Третата покана за набиране на предложения

09.01.13 | 3-та покана

Информационни дни и обучения по Третата покана за набиране на проектни предложения с реф.№ 2007CB16IPO007-2012-3

Тема:Подготовка на проектно предложение и попълване на формуляр за кандидатстване"

   12 > >>