Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Нова версия на PRAG за 2016 г. - кратко резюме

27.01.16 | Примерни досиета (PRAG)

Новата версия на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG) за 2016 г. влезе в сила на 15.01.2016 г.

Кратко резюме на промените във версията на PRAG можете да намерите ТУК.