Програма за прекугранична соработка 2007-2013

Нова верзија на PRAG за 2016 година - кратко резиме

27.01.16 | Примерни досиеја (PRAG)

Новата верзија на Практичниот водич за договорни процедури за надворешните активности на ЕУ (PRAG) за 2016 година стапи во сила на 15.01.2016 година.

Краткото резиме на промените во верзијата на PRAG можете да го најдете ТУКА.