Програма за прекугранична соработка 2007-2013

Нова верзија на PRAG

18.01.16 | Begin

Почитувани бенефициенти,

Ве известуваме дека од 15 јануари 2016 година во сила е новата верзија на PRAG

 

Новата верзија на PRAG може да ја најдете ТУКА