Партньорска база данни

2014-2020

Information and documents bout the next programming period 2014-2020

12.01.16 | Начало

Актуализирани въпроси и отговори по Първата покана ЧАСТ VI - от 23.12.2015 до 04.01.2016

Финална част от „Въпроси и отговори“. Списъкът „Въпроси и отговори“ ЧАСТ VI с въпроси, поставени от 23 декември 2015 до 04 януари 2016 можете да го намерите...

08.01.16 | 2014-2020

ВАЖНО!!!! ФОРМУЛЯРЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по 1 покана е променен

ФОРМУЛЯР ЗЯ КАНДИДАТСТВАНЕ с отстранени технически грешки (няма промяна в съдържанието на формуляра), е наличен ТУК: 1_AF_2014_2020_v4_MK_final_7116.xlsm (1.01 MB) **** Използвайте програмата Microsoft Excel 2010 или по-нова версия...

07.01.16 | Начало

Актуализирани въпроси и отговори по Първата покана ЧАСТ V - от 24.11.2015 до 22.11.2015

Списъкът „Въпроси и отговори“ ще бъде редовно актуализиран с новите въпроси и отговори. Списъкът „Въпроси и отговори“ ЧАСТ V с въпроси, поставени от 24 ноември 2015 до 22 декември 2015 можете да го намерите...

05.01.16 | Начало

Списък на потенциални кандидати които търсят партньор - АКТУАЛИЗИРАН

Списък на потенциални кандидати, които търсят партньор по Приоритетни оси: 1. ОКОЛНА СРЕДА - меки проекти 2. ОКОЛНА СРЕДА - инвестициони проекти 3. ТУРИЗЪМ - меки проекти 4. ТУРИЗЪМ - инвестициони проекти 5. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ- меки...

07.12.15 | Начало

Актуализирани въпроси и отговори по Първата покана ЧАСТ IV - от 06.11.2015 до 23.11.2015

Списъкът „Въпроси и отговори“ ще бъде редовно актуализиран с новите въпроси и отговори. Списъкът „Въпроси и отговори“ ЧАСТ IV с въпроси, поставени от 06 ноември 2015 до 23 ноември 2015 можете да го намерите ТУК....

26.11.15 | Начало

Актуализирани въпроси и отговори по Първата покана ЧАСТ III - от 28.10.2015 до 05.11.2015

Списъкът „Въпроси и отговори“ ще бъде редовно актуализиран с новите въпроси и отговори. Списъкът „Въпроси и отговори“ ЧАСТ III с въпроси, поставени от 28 октомври 2015 до 05 ноември 2015 можете да го намерите...

17.11.15 | Начало

ВАЖНО!!! Пакетът за кандидатстване за първата покана е променен

ВАЖНО !!! Пакетът за кандидатстване за първата покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България - Македония - референтен номер 2014TC16I5CB006-2015-1, публикуван на 23 септември 2015 г. е...

16.11.15 | Начало

Първа Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония

23.09.2015 МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН ПО ПРОГРАМАТА) В СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС МИНИСТЕРСТВОТО НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ (НАЦИОНАЛЕН ПАРТНИРАЩ ОРГАН ПО...

16.11.15 | Начало

Актуализирани въпроси и отговори по Първата покана - към 27.10.2015 - част I и II

Списъкът „Въпроси и отговори“ ще бъде редовно актуализиран с новите въпроси и отговори. Списъкът „Въпроси и отговори“ актуализиран на 27-ми октомври 2015 - част I и II можете да го намерите...

13.11.15 | Начало

Успешно приключи Информационната кампания с Форума за търсене на партньори в гр. Сандански

Форумът за търсене на партньори по Първата покана за набиране на проектни предложения се състоя на 12-ти ноември 2015 г. в гр. Сандански. Повече от 120 участници от България и Македония взеха участие в събитието. Целта на форума беше да се даде...

11.11.15 | Начало

Материали и презентации - Форум за търсене на партньори по Първата покана за набиране на проектни предложения

Списък на потенциални кандидати, които търсят партньор по Приоритетни оси: 1. ОКОЛНА СРЕДА - меки проекти 2. ОКОЛНА СРЕДА - инвестициони проекти 3. ТУРИЗЪМ - меки проекти 4. ТУРИЗЪМ - инвестициони проекти 5. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ- меки...

03.11.15 | Начало

Форум за търсене на партньори в гр. Сандански, в рамките на Първата покана за набиране на проектни предложения

Съвместният секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Македония има удоволствието да покани всички заинтересовани организации да вземат участие във Форума за търсене на партньори, който ще се проведе на...

03.11.15 | Начало

Приключиха информационните дни относно Първата покана по новата Програма 2014-2020

Успешно приключиха информационните дни за потенциални кандидати по първата Покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Македония. Обученията се проведоха съгласно следния график:...

02.11.15 | Начало

КОНКУРС за избор на външни оценители, които да участват в оценката на проектни предложения по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България – Сърбия, България – Турция и България – Македония.

ОБЯВА Министерство на регионалното развитие и благоустройството с адрес: гр. София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, тел. 02/9405 505, 02/9405 487, факс 02/987 07 37, На основание заповед № РД-02-14-1210/27.10.2015 г. на...

26.10.15 | Начало

Материали и презентации - Информационна кампания по Първата покана за набиране на проектни предложения

Презентация 1 - Първа покана за набиране на проектни предложения CCI: 2014TC16I5CB006-2015-1; Презентация 2 - Изготвяне на проектно предложение и попълване на Формуляра за кандидатстване; Презентация 3 - Разработване на бюджет на проекта и...
   123 > >>