Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Партньорска база данни

Информационни дни и обучения по Третата покана за набиране на проектни предложения с реф.№ 2007CB16IPO007-2012-3

09.01.13 | 3-та покана

2_1_LOGO_BG_MK.za_web.jpgТема:Подготовка на проектно предложение и попълване на формуляр за кандидатстване"

16 януари 2013 г.,гр. Благоевград

17 януари 2013 г.,гр. Щип

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (Управляващ орган),  съвместно с Министерството на Местното самоуправление (Национален партниращ орган),  с подкрепата на Съвместния Технически Секретариат (Кюстендил) организират информационни дни и обучения за потенциални бенефициенти по Третата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество CCI Номер 2007CB16IPO007, съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ.

Информационните дни и обученията ще се проведат на:

  • 16 януари 2013 г., от 11:00 ч. местно време в гр. Благоевград (България), хотел „Езерец", Конферентна зала 1, бул. „Пейо Яворов" №2,

       doc.gifAgenda_3_Call_Blagoevgrad.doc (64 KB)

  • 17 януари 2013 г., от 11:30 ч.  местно време в гр.Щип (Македония), залата на хотел“Оаза“, ул. „Маршал Тито”,без номер

       doc.gif2_Agenda_3_Call_Stip.doc (60.5 KB)