Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Партньорска база данни

Формуляр за сигнали

Формуляр за сигнали

Определения за нередност и подозрение за измама

"Нередност" съгласно определението, дадено в чл. 1, параграф 2 от Регламент 2988/95, означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за...

Формуляр за сигнали

Сигнали за нередности

Всяко лице има право да подава сигнали за нередности и измами, възникнали във връзка с изпълнението на проекти и програми, финансирани от фондове на Европейския съюз. Определението за нередности и измами можете да намерите ТУК. В изпълнение на...