Kалендар

май 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Партньорска база данни

Заседание на Комитета за наблюдение по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония се проведе в Благоевград

15.10.13 | Начало

На 10-ти октомври 2013г. се проведе заседание на Съвместния комитет за наблюдение (СКН) по Програмата за ТГС по ИПП България-Македония в гр.Благоевград, България.  Заседанието беше ръководено от г-жа Климентина Денева, Главен секретар на Министерство на регионалното развитие на Република България, а от страна на Националния Партниращ орган по Програмата съ-председател бе г-жа Миелма Мехмети - Петерсен – държавен съветник по европейска интеграция към Министерството на местното самоуправление на Р Македония и координатор за ИПП ТГС. Г-жа Анн – Ясмин Крабач, представител на Главна дирекция "Регионална политика" на Европейската комисия,Брюксел също взе участие в заседанието.

Съвместният комитет за наблюдение, който включва представители на централната администрация от двете страни, както и представители на неправителствени организации и областните администрации от трансграничния регион, обсъди напредъка по изпълнението на Програмата, резултатите от междинната оценка, както и проектите, предложени за финансиране по Третата  покана за набиране на проектни предложения.

Комитетът одобри финансирането на 21 проекта по Приоритетни оси 1 и 2 по Третата покана, за които са налични необходимите средства, както и финансиране на 6 проекта от резервния списък по двете приоритетни оси от спестените средства при изпълнение на проектите по първата и втората покана.  Проектите обхващат няколко области – икономическо развитие и социално сближаване, подобряване качеството на живот в трансграничния регион, използване на екологичните и културните ресурси на региона. Дейностите, които ще бъдат финансирани са свързани с изграждането на дребномащабна инфраструктура в региона в  посочените области, както и „меки мерки“ – свързани с обмен на добри практики, разработване на стратегии и анализи за развитието на региона, проучване възможности за разработване на бъдещи съвместни инвестиционни проекти, културен обмен  и др.

Списъкът с договорите за субсидия ще бъде публикуван на официалната интернет страница на Програмата веднага след сключване на договорите между Управляващия орган и Водещите партньори. 

IMG_0717.JPG IMG_0718.JPG IMG_0715.JPG